Gewijzigd op 30-10-2018

Diensten voor nabestaanden

Nabestaanden van veteranen kunnen aanspraak maken op een aantal faciliteiten. Zo mogen zij gratis reizen met openbaar vervoer naar herdenkingen en reünies die zij voorheen met hun partner bezochten. Ook mogen zij de Checkpoint blijven ontvangen.

Checkpoint

Wilt u als weduwe of weduwnaar van een veteraan de Checkpoint blijven ontvangen, dan kan dat zonder kosten. Neemt u contact op met het Veteraneninstituut: info@veteraneninstituut.nl of 088 334 0050.

Gratis treinvervoer

Partners van veteranen zijn vaak jarenlang meegegaan naar reünies en herdenkingen. Daarom krijgen weduwnaars en weduwen van veteranen per kalenderjaar één vrijvervoerbewijs voor bezoek aan een reünie of herdenking. Voor het aanvragen neemt u contact op met het Veteraneninstituut: info@veteraneninstituut.nl of 088 334 0050.

Fakkeltocht voor nabestaanden en direct betrokkenen

Het Veteraneninstituut, de Stichting Landelijke Thuisfronten en de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht organiseren jaarlijks een Fakkeltocht in Roermond. De fakkeltocht is voor nabestaanden en direct betrokkenen van tijdens vredesoperaties omgekomen militairen. Na een korte overdenking in de nabijgelegen kapel, lopen de nabestaanden met fakkels in de hand naar het monument voor vredesoperaties. De fakkeltocht is een besloten herdenking. Nabestaanden en direct betrokkenen ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator geestelijke verzorging van het Veteraneninstituut, Jan Tom Schneider. Hij is te bereiken op het telefoonnummer 088 334 00 88 of via de mail: jt.schneider@veteraneninstituut.nl.

 

 

Expositie Veteranen Platform

Verlangen. Vrijheid. Kameraadschap. Een ontmoeting met veteranen.

Veteranen staan centraal in de tentoonstelling ‘Verlangen. Vrijheid. Kameraadschap. Een ontmoeting met veteranen’, die vanaf 25 januari 2018 in museum Bronbeek open is voor bezoekers.

Ervaringen van veteranen.

Aan de hand van de universele thema’s verlangen, vrijheid en kameraadschap geeft de expositie een indruk van de ervaringen van veteranen en hoe ze daarop terugkijken. In het bijzonder is er aandacht voor de tegenwoordige bewoners van het Koninklijk Tehuis voor Oud- Militairen Bronbeek en hoe zij het wonen op Bronbeek beleven. De expositie kwam tot stand in een nauwe samenwerking van Museum Bronbeek met het Veteraneninstituut en de Stichting Veteranenkunst. Zij willen zo bij een breed publiek empathie en waardering voor veteranen bevorderen. In de tentoonstelling worden onder meer 15 veteranen geportretteerd in foto’s, interviewfragmenten en levensbeschrijvingen. Verder omvat zij circa 35 schilderijen en ruimtelijk werk, gemaakt door veteranen; twee installaties staan buiten op het landgoed.

Aanleiding

Voor de expositie zijn meerdere aanleidingen. Het tehuis Bronbeek viert in 2018 dat het 155 jaar het ‘Home of the Veterans’ is. De Stichting Veteranenkunst beleefde onlangs haar tweede lustrum. En tenslotte worden in deze expositie voor het eerst de resultaten van het Veteranen Interview Project Bronbeek van het Veteraneninstituut aan het publiek gepresenteerd.

Veteranenkunst

De Stichting Veteranenkunst werd opgericht door Iety Zonneveld, echtgenote van een Bosnië- veteraan, en exposeert sinds 2007 kunstwerken die gemaakt zijn door Nederlandse veteranen. Door kunst te maken kan een veteraan zijn herinneringen aan en zijn ervaringen tijdens oorlogen en VN-missies vaak makkelijker verwerken. Stichting Veteranenkunst biedt de veteraankunstenaar een platform en zet deze kunst in als middel om erkenning en waardering voor veteranen te genereren en een brug te slaan tussen de maatschappij en de verschillende generaties veteranen, ook onderling.

 

 

Vervolg Veteranen Platform

Zij doet dat door deze kunstwerken op verschillende locaties te exposeren en zo een breed publiek kennis te laten maken met deze kunst en de onderliggende verhalen. De veteranen blijken dankzij hun kunst het gesprek aan te kunnen gaan met een groter publiek en aldus de erkenning en waardering ook zelf te kunnen ervaren.

Veteraneninstituut

Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het biedt toegang tot zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen en hun gezinsleden. Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. Ook verwerft en verspreidt het kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

Veteranen Interviewproject Bronbeek

De interviewfragmenten in de expositie zijn afkomstig uit de Interview collectie Nederlandse Veteranen. Het Veteraneninstituut beheert daarin een verzameling interviews met ruim 600 veteranen, die vertellen over hun inzet in oorlog en vredesmissies; de database omvat tevens hun gegevens over hun militaire opleiding, uitzending, rang, functie en legering. De collectie geeft inzicht in de beleving, sociale verhoudingen en dagelijkse praktijk van een militair voor, tijdens en na een militaire missie of operatie. De persoonlijke mondelinge verhalen geven vaak een ander beeld van de ervaringen van militairen tijdens hun uitzending dan wat op papier of film is vastgelegd. Het Veteraneninstituut werkt continu aan uitbreiding van deze collectie historische bronnen. In een structurele samenwerking met Bronbeek betrekt het Veteraneninstituut ook de veteranen van tehuis Bronbeek in dit onderzoek. De resultaten van dit Veteranen Interview Project Bronbeek worden in deze expositie voor het eerst gepresenteerd.

 

 

 

 

Koninklijke PIT Pro Rege lanceert nieuw programma en nieuwe website

“De naam Hulp voor Helden staat symbool voor onze missie”

De stichting Koninklijke PIT Pro Rege (stichting KPPR) zet zich al ruim 140 jaar in voor mensen

die militair of veteraan zijn. Recent lanceerde de stichting een nieuw programma. Onder de

naam ‘Hulp voor Helden’ gaat KPPR donateurs werven en nieuwe projecten ondersteunen.

De naam ‘Hulp voor Helden’ zal beeldbepalend worden voor de stichting. “Voor onze achterban is de

naam ‘Koninklijke PIT Pro Rege’ heel vanzelfsprekend”, zegt directeur Cor Louwerse. “Maar de

oorspronkelijke achterban van stichting KPPR is aan het vergrijzen. Wij willen jongere mensen

nadrukkelijk bij de stichting betrekken. Daarom presenteren we onze projecten onder de naam ‘Hulp

voor Helden’. Deze naam geeft precies aan waar wij voor staan.”

De missie van Hulp voor Helden

Met deze ‘helden’ doelt Louwerse op mensen die militair of veteraan zijn. Als professionals zijn zij in

dienst van Defensie. Maar als mens hebben zij behoefte aan aandacht, erkenning en steun. “Wij zien het

als onze missie om het welzijn te bevorderen van mensen die militair of veteraan zijn. Daarbij hebben

we ook veel aandacht voor hun thuisfront. Iedereen moet militairen en veteranen gaan zien als helden,

om de eenvoudige reden dat zij zich inzetten en offers brengen voor veiligheid en vrede in de wereld”,

stelt Louwerse. “Ze worden vaak geconfronteerd met vijanden als angst, eenzaamheid, gebrek aan

erkenning, emoties en herbelevingen: ervaringen die inslaan als een bom. Daarom moeten we hen en

hun thuisfront bijstaan.”

Ondersteuning met fondsen

Onder de naam Hulp voor Helden voegt de stichting de daad bij het woord. Voor de uitvoering van

activiteiten werkt Hulp voor Helden samen met uiteenlopende organisaties. De nieuwe website laat zien

welke projecten Hulp voor Helden ondersteunt. “We hebben projecten met drie hoofdthema’s. Helden

Actief ondersteunt militairen in actie. Helden Terug richt zich op ondersteuning van veteranen. En

onder de naam Helden Spirit zetten we ons in voor aandacht, steun en geestelijke verzorging.”

www.h u l p vo o r h e l d e n .n l

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jos Brouwer

J.Brouwer@hulpvoorhelden.nl

055 – 3554039 | 0650 – 959746

Jos Brouwer   Communicatie & Projecten

Hulp voor Helden  –  stichting KPPR

Frankenlaan 38              T.   055 - 355 4039     www.hulpvoorhelden.nl

7312 TD  Apeldoorn       M. 0650 - 959 746     J.Brouwer@hulpvoorhelden.nl

Stichting KPPR bevordert het welzijn van mensen die militair of veteraan zijn. Met het programma ‘Hulp voor Helden’ maken wij projecten en initiatieven mogelijk die hen aandacht, erkenning en steun bieden.

Stichting Veteranen Platform

Willem van Lanschotlaan 1

3941 XV Doorn

Tel.: 0343- 474141

E-mail: info@veteranenplatform.nl

Veteranensoos te Rijssen, elke eerste maandag van de maand

De volgende soos in Rijssen is op 6-4-2017 ? vast gesteld,

aanvang 14,00 uur. iedere oud gediende  is er welkom. er wordt gepraat, en / of een video tje gedraaid'.koffie 50 cent.....

Voor nadere info Jan 0547362520.