Gewijzigd op 12-2-2020

Postactieven Netwerk Koninklijke marine

Lezing/uitleg over de nieuw

opgerichte PANKM.

Op onze contact avond d.d. 17 april 2019 hebben we weer een mooie duidelijke lezing c. q uitleg gekregen over, het nieuwe landelijke netwerk voor post actieve marine mensen met steun van het COM, door                    Ton van der Berg.

We willen Ton via deze weg nogmaals hartelijke danken voor zijn uitleg, en wensen de nieuwe organisatie veel succes voor de toekomst.

Het PANKM is op 1 februari 2019 opgericht. De doelstelling van het PANKM is het bieden van collegiale ondersteuning aan post actieve militairen van de Koninklijke marine. Ondersteuning voor een collega door een collega. Deze “kracht door kameraadschap” heeft in de afgelopen jaren binnen het Collegiale Netwerk Koninklijke marine zijn waarde meer dan bewezen.De collegiale ondersteuning kan ook voor post actieve militairen grote waarde hebben op het moment dat het leven niet zo soepel verloopt. Dit kan te maken hebben met ingrijpende operationele ervaringen die toch minder goed zijn verwerkt dan gedacht. Maar ook in het dagelijks leven kunnen er hindernissen opdoemen. Onze specifieke ervaringen en ook onze eigen taal, normen en waarden et cetera maken het op zo’n moment niet altijd gemakkelijk een luisterend oor te vinden en/of om advies/ondersteuning te vragen. Om ook op deze momenten collegiale ondersteuning te bieden werd het PANKM opgericht. Ondersteuning van post actieve netwerkers voor post actieve militairen van de Koninklijke marine, zowel veteraan als niet-veteraan .Als je behoefte hebt aan advies/ondersteuning door een netwerker schroom dan niet en stuur een email naar: pankm2019@gmail.com. Vermeldt in de mail je naam en je contactgegevens, dan neemt de coördinator z.s.m. contact met je op voor een gesprek. Hij zal je aan de hand van de door jou verstrekte informatie koppelen aan een netwerker die, gelet op je achtergrond, het beste bij je past.

Diensten voor nabestaanden

Nabestaanden van veteranen kunnen aanspraak maken op een aantal faciliteiten. Zo mogen zij gratis reizen met openbaar vervoer naar herdenkingen en reünies die zij voorheen met hun partner bezochten. Ook mogen zij de Checkpoint blijven ontvangen.

Checkpoint

Wilt u als weduwe of weduwnaar van een veteraan de Checkpoint blijven ontvangen, dan kan dat zonder kosten. Neemt u contact op met het Veteraneninstituut: info@veteraneninstituut.nl of 088 334 0050.

Gratis treinvervoer

Partners van veteranen zijn vaak jarenlang meegegaan naar reünies en herdenkingen. Daarom krijgen weduwnaars en weduwen van veteranen per kalenderjaar één vrijvervoerbewijs voor bezoek aan een reünie of herdenking. Voor het aanvragen neemt u contact op met het Veteraneninstituut: info@veteraneninstituut.nl of 088 334 0050.

Fakkeltocht voor nabestaanden en direct betrokkenen

Het Veteraneninstituut, de Stichting Landelijke Thuisfronten en de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht organiseren jaarlijks een Fakkeltocht in Roermond. De fakkeltocht is voor nabestaanden en direct betrokkenen van tijdens vredesoperaties omgekomen militairen. Na een korte overdenking in de nabijgelegen kapel, lopen de nabestaanden met fakkels in de hand naar het monument voor vredesoperaties. De fakkeltocht is een besloten herdenking. Nabestaanden en direct betrokkenen ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator geestelijke verzorging van het Veteraneninstituut, Jan Tom Schneider. Hij is te bereiken op het telefoonnummer 088 334 00 88 of via de mail: jt.schneider@veteraneninstituut.nl.

 

 

 

Koninklijke PIT Pro Rege lanceert nieuw programma en nieuwe website

“De naam Hulp voor Helden staat symbool voor onze missie”

De stichting Koninklijke PIT Pro Rege (stichting KPPR) zet zich al ruim 140 jaar in voor mensen

die militair of veteraan zijn. Recent lanceerde de stichting een nieuw programma. Onder de

naam ‘Hulp voor Helden’ gaat KPPR donateurs werven en nieuwe projecten ondersteunen.

De naam ‘Hulp voor Helden’ zal beeldbepalend worden voor de stichting. “Voor onze achterban is de

naam ‘Koninklijke PIT Pro Rege’ heel vanzelfsprekend”, zegt directeur Cor Louwerse. “Maar de

oorspronkelijke achterban van stichting KPPR is aan het vergrijzen. Wij willen jongere mensen

nadrukkelijk bij de stichting betrekken. Daarom presenteren we onze projecten onder de naam ‘Hulp

voor Helden’. Deze naam geeft precies aan waar wij voor staan.”

De missie van Hulp voor Helden

Met deze ‘helden’ doelt Louwerse op mensen die militair of veteraan zijn. Als professionals zijn zij in

dienst van Defensie. Maar als mens hebben zij behoefte aan aandacht, erkenning en steun. “Wij zien het

als onze missie om het welzijn te bevorderen van mensen die militair of veteraan zijn. Daarbij hebben

we ook veel aandacht voor hun thuisfront. Iedereen moet militairen en veteranen gaan zien als helden,

om de eenvoudige reden dat zij zich inzetten en offers brengen voor veiligheid en vrede in de wereld”,

stelt Louwerse. “Ze worden vaak geconfronteerd met vijanden als angst, eenzaamheid, gebrek aan

erkenning, emoties en herbelevingen: ervaringen die inslaan als een bom. Daarom moeten we hen en

hun thuisfront bijstaan.”

Ondersteuning met fondsen

Onder de naam Hulp voor Helden voegt de stichting de daad bij het woord. Voor de uitvoering van

activiteiten werkt Hulp voor Helden samen met uiteenlopende organisaties. De nieuwe website laat zien

welke projecten Hulp voor Helden ondersteunt. “We hebben projecten met drie hoofdthema’s. Helden

Actief ondersteunt militairen in actie. Helden Terug richt zich op ondersteuning van veteranen. En

onder de naam Helden Spirit zetten we ons in voor aandacht, steun en geestelijke verzorging.”

www.h u l p vo o r h e l d e n .n l

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jos Brouwer

J.Brouwer@hulpvoorhelden.nl

055 – 3554039 | 0650 – 959746

Jos Brouwer   Communicatie & Projecten

Hulp voor Helden  –  stichting KPPR

Frankenlaan 38              T.   055 - 355 4039     www.hulpvoorhelden.nl

7312 TD  Apeldoorn       M. 0650 - 959 746     J.Brouwer@hulpvoorhelden.nl

Stichting KPPR bevordert het welzijn van mensen die militair of veteraan zijn. Met het programma ‘Hulp voor Helden’ maken wij projecten en initiatieven mogelijk die hen aandacht, erkenning en steun bieden.

Stichting Veteranen Platform

Willem van Lanschotlaan 1

3941 XV Doorn

Tel.: 0343- 474141

E-mail: info@veteranenplatform.nl

Veteranensoos te Rijssen, elke eerste maandag van de maand 

aanvang 14,00 uur. iedere oud gediende  is er welkom. er wordt gepraat, en / of een video tje gedraaid'.koffie 50 cent.....

Voor nadere info Jan 0547362520.