gewijzigd op 2-3-2020

VRIJDAG AVOND 13 maart 20:00 uur bij het VOC in Hardenberg.

 

Lezing Majoor Ron Deelen

Militair Ron Deelen ging in juli 1993 als plaatsvervangend pelotons commandant (OPC) bij het 1 (NL/BE)VN-transportbataljon naar Busovaça naar Bosnië. Dagelijks reden zemeerdere keren dwars door frontlinies heen. Hij geeft met zijn lezing een inkijk geeft in de risicovolle voedseltransporten in de oorlog in Bosnië. 

De politieke impact in 1993 was groot: het was een week voor de oprichting van de Europese Unie en Nederland raakte verwikkeld in een netelige discussie over nut en noodzaak van deze konvooien. Op 25 oktober 1993 werd het konvooi van Ron Deelen van meerdere kanten beschoten. Er viel 9 gewonden onder zijn mannen. Ron was de zwaarst gewonde en werd gerepatrieerd. Na politieke discussies werden alle konvooien stilgelegd. 

Terug in Nederland was het defensieminister Reluster Beek die hem hoogstpersoonlijk beloofde dat hij als militair kon blijven werken. En daarmee werd Ron een van de eerste militairen in Nederland volledig ‘in het groen’ bleef werken, inclusief verwondingen. 

Dat was het begin van een bijzonder carrière. Met hard werken en vooral stug doorzetten handhaafde hij zich als militair met een kras binnen de defensie organisatie. En dat viel niet altijd mee. Defensie kent maar twee opties, dienstgeschikt en dienstongeschikt. Door de toezegging van minister Ter Beek kwam het vinkje bij dienstgeschikt te staan, een andere opties was er niet. Met een slecht te gebruiken linkerarm levert dat discussie op bij de sporttest, want de stormbaan was geen optie. Ook was er elke drie jaar de angst waar hij terecht zou komen. Want welke commandant wil een militair met een krasje in zijn team. Hij praatte zelden over zijn verwonding en maakt een mooi carriere.

Nu we ruim 25 jaar verder zijn vindt hij het tijd om zijn verhaal te vertellen en doet hij een oproep aan Defensie om meer naar gewonde militairen in dienst om te zien. Om te werken aan een aanpak waarbij, onder regievoering, multidisciplinair zorg verleend wordt op fysiek, mentaal en arbeidsrechtelijk gebied. Want de veteraan met kras in actieve dienst verdient dat.

Gewond maar niet verslagen
In zijn lezing maakt hij inzichtelijk dat uitzendingswerk bij Defensie zwaar is, dat persoonlijke aandacht cruciaal is. Vulneratus NecVictus, de tekst op het Draaginsigne Gewonden is zijn lijfspreuk: gewond maar niet verslagen.

 Nieuws van het Veteranen platform

Lees ook onder de kop Veteranen Platform.

img20190209_14335981
PDF – 540.3 KB 79 downloads

 

veteraneninstituut.nl vernieuwd

 

Nieuw jasje voor dé website voor en over veteranen

Vandaag lanceerde het Veteraneninstituut (Vi) een nieuwe website. Misschien heeft u de oude site al eens bezocht voor informatie over bijvoorbeeld de veteranenpas, het (digitale) veteranentijdschrift Checkpoint, kortingsregelingen, activiteiten voor veteranen of veteranennieuws. De nieuwe site biedt meer. “We geven de Nederlandse veteraan een gezicht en laten de bezoekers kennis maken met de missies waaraan ze hebben deelgenomen”, aldus KTZA b.d. Frank Marcus, directeur van het Veteraneninstituut.

 

Wat is er veranderd?

Sinds 1940 heeft Nederland ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies. Bent u benieuwd waarom, waar en hoeveel Nederlandse militairen sinds de Tweede Wereldoorlog zijn ingezet? De site biedt informatie en sprekende beelden. Een eerste selectie van de missies staat op de site. Elke week worden er nieuwe missies op de site geplaatst.

 

De nieuwe site gaat met de tijd mee. Marcus: ”We spelen in op de uitbreiding en verjonging van de groep veteranen en op bezoekers die geen veteraan zijn.” De website van het Veteraneninstituut biedt toegang tot interessante informatie voor een brede doelgroep: kinderen of partners van veteranen, die meer willen weten over een missie, wetenschappers die op zoek zijn naar onderzoeken naar veteranen(zaken) en veteranen, zowel in werkelijke dienst als postactief.

 

Persoonlijke verhalen

 

Naast feitelijke informatie is er meer aandacht voor de persoonlijke verhalen van veteranen en hun naaste omgeving. Interviews uit de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen en het educatieve programma Veteraan in de Klas komen zo bijvoorbeeld meer tot hun recht. Ook uw verhaal op de site? Waardevolle toevoegingen in de vorm van fotomateriaal van of verhalen over missies zijn altijd welkom.

 

Mail deze naar webmaster@veteraneninstituut.nl.

 

Over het Veteraneninstituut

 

Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het instituut streeft naar een optimale zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen en een gedegen ondersteuning voor hun gezinsleden. Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij werden gebracht. Ook verwerft en verspreidt het instituut kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

 

Zegt het voort…

 

U kunt ons helpen om de site onder de aandacht te brengen bij een breed publiek! We willen u daarom vragen het volgende bericht via uw sociale media kanalen te delen:

 

http://www.veteraneninstituut.nl/veteraneninstituut-heeft-nieuwe-site/ .

 

Voor uw gedrukte media kunt u bijgevoegd relatiebericht gebruiken. 

 

Veteraneninstituut en Veteranen info

   

   

 Uitnodiging voorvertoningen documentaire veteranenzorg

‘Getekend, veteranen in therapie’

Voor het eerst heeft een journalist toestemming gekregen voor filmopnames van de zorg voor veteranen in Nederland. Het doel was om te laten zien hoe binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) die zorg wordt geboden.

De film is nu klaar en cliënten, oud-cliënten en werknemers binnen LZV-verband worden vanzelfsprekend als eerste uitgenodigd bij voorvertoningen in de regio. Ook veteranenhelpers en andere direct bij de zorg voor veteranen betrokken personen zijn daar van harte welkom. De voorvertoningen worden aangeboden door het LZV en Echos Homes.

Over de film

Het is een indringende film geworden. De gerenommeerde documentairemaker Coen Verbraak toont ons hoe een aantal veteranen de zorgverlening binnen het LZV ervaart. Voor de een is dat zwaarder dan voor de ander. Het is fantastisch dat deze veteranen hun toestemming gaven voor de opnames. We zien ook de professionals aan het werk, in contact met de veteranen. We zijn bij een bijeenkomst met familie van de veteranen en maken zelfs een uitstapje naar de militaire bedevaart in Lourdes.

Waar en wanneer

6 mei in Echos Home De Vrijheid in Oirschot

7 mei in Echos Home Het Anker in Rotterdam

8 mei in Echos Home Het Baken in Havelte

9 mei in Echos Home Baan Zulu in Harskamp .

Inloop steeds vanaf 19.00 uur. Er zijn geen entreekosten, maar u dient wel zelf een eventuele maaltijd en andere bestellingen af te rekenen. Om 19.30 uur wordt de film kort ingeleid en duurt daarna tot ongeveer 21.00 uur.

Aanmelden

U kunt de voorvertoningen alleen bijwonen door uzelf vooraf aan te melden. Dat kan bij Home-Base Support, Lisette van Gemert, telefoon 055 3575650 of L.M.vanGemert@home-basesupport.net.

Dit voor alle voorvertoningen tot uiterlijk vrijdag 2 mei.

Meer informatie

Meer informatie over de twee organisaties op www.home-basesupport.net en www.lzv-groep.nl. Meer informatie over de film op www.getekend-film.nl.

Deze film is een productie van Zuidenwind Filmprodukties in samenwerking met de NCRV en kwam tot stand met steun van CoBO en vfonds.

 

Vorige week is de digitale voordeur van de V.O.C. online gegaan.

Ik verzoek ik u vriendelijk de site onder de aandacht te brengen bij uw leden.

Mag ik jullie aandacht voor:          

www.veteranenontmoetingscentra.nl

 

==================================================================

Over het Veteraneninstituut (Vi)

Als uitvoerder van het veteranenbeleid bevordert het Vi de erkenning en waardering van de Nederlandse veteranen en hun thuisfront binnen de samenleving.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.veteraneninstituut.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 0343-474150 of per e-mail: info@veteraneninstituut.nl.

 www.veteraneninstituut.nl

 

140303 WEP_inlegvelC_A3.pdf
PDF – 2.1 MB 138 downloads

nuldelijnshulp COM

Landelijke terugkomdag

Op 14 december a.s. zal in Doorn een Landelijke Terugkomdag worden 
gehouden voor alle nuldelijnsondersteuners die actief zijn. De 
geadresseerden van deze mail staan bij ons geregistreerd.
De dag staat in het teken van het informeren en het geven van respect 
en waardering voor de inzetbaarheid.
Er zullen wat toespraken/inleidingen worden gehouden en ook zullen er 
workshops zijn.

Nadere informatie te verkrijgen via

Arie v.d. Broek  arievandenbroek@hotmail.com
of 
Tom Stobbe  tomstobbe001@gmail.com

Geachte Leden,

Deze mail is actie aan de afdelingen en CC aan de buitenlandse contacten en secr DB COM, zodat iedereen op de hoogte is van ontwikkelingen.

Zoals  u heeft kunnen lezen oa in Houwe Zo gaat (ook) bij het COM de aandacht uit naar de nuldelijnshulp aan de (vroegere) buddy. Daar wordt thans een systeem voor opgebouwd wat in de komende tijd gestalte zal krijgen. Er zijn twee coordinatoren aangesteld te weten Tom Stobbe en Arie van den Broek. Daarnaast zijn er al een aantal helpers actief en zullen er nog meer worden opgeleid. Wij hopen ons via de beschikbare middelen, zoals Houwe zo en de website verder te presenten en u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De afdelingen gaan zeker een rol spelen in dit systeem, naast dat van Lief en Leed.

Mochten er vragen zijn dan bent u natuurlijk van harte welkom.

Met Korps groet Tom Stobbe Arie van den Broek coordinatie versterking nuldelijnshulp COM

www.contactoudmariniers.com   De nieuwe site van het C.O.M.

 

Kijkt u vooral op de landelijke site om op de hoogte te blijven

 

van uw vereniging, er is heel veel informatie beschikbaar,

 

ook voor u/ jullie als je je maten wilt helpen die misschien

 

met grote problemen rond loopt m.b.t. hun diensttijd.

 

Wees een buddy voor je maat, lees nuldelijnshulp.

===================================================

http://www.veteraneninstituut.nl/projecten.

 

COM inschrijfkaart 2013isb als drieklapper (2).pdf
PDF – 2.6 MB 200 downloads

_____________________________________________________________________________