Gewijzigd op 25-2-2020

6.

ACTIVITEITEN KALENDER VOOR 2020                     

LEDEN CONTACT OUD MARINIERS OVERIJSSEL                           

13 mrt.  Halfjaarlijkse vergadering Lief en Leed

Molle van Buursink Stationsstraat 33 Markelo             Aanv. 19.30 uur

18- mrt  Oploopavond:                                                                    Aanv. 20.00 uur

Hermantap   te Enschede IJstraat 7523 HK 4                                                            Oud Hollandse spelen                                                                                  

20 mrt  Algemene ledenvergadering COM Overijssel :

                Hermantap   te Enschede IJstraat 7523 HK 4            Aanv. 20.00 uur

                Telefoon 053-5455037

2 april     Aanvang Jeu de boules tot en met                              Aanv. 19.00 uur

eind september elke donderdag bij HKC

( Hengelos Kloot schiet Club) Topweg 29 Hengelo

Voor info Jan Hendrikse 06-13040155

15-apr. Oploopavond:

Hermantap te Enschede IJstraat 7523 HK 4

( avond organisatie door leden)                                Aanv. 20.00 uur

4-mei     Herdenkingen en kranslegging

(‘s morgens) in Holten        ‘s avonds Markelo,                             

Rijssen via ( groep Rijssen), Deventer via (groep Deventer)  

Hardenberg (groep Hardenberg)     Info via Jan Hendrikse.

20 mei Oploopavond:

Hermantap   te Enschede IJstraat 7523 HK 4             Aanv. 20.00 uur

Bingo.                                                                                 

13 juni Reünie omgeven met sport en spel (v.h.Sportdag) in Doorn.

Geef u weer z.s.m. op,na het succes van afgelopen jaren.

Een team junioren en senioren op geven voor 1 april 2020. Opgave bij Harry Schepers 074-2781522 en 06-37436191.

bij Michel Trienen 06-83801313,     m.trienen@home.nl

17- juni  Oploopavond

Hermantap Enschede IJstraat 7523 HK 4   Aanv. 20.00 uur

                Organisatie leden

14 -aug Herdenking:

Gevallenen Zuid Oost Azië. Almelo                                Aanv. 16.00 uur

                Info Via Harm Nieboer.

 

Postactieven Netwerk Koninklijke marine (PANKM)

Het PANKM is op 1 februari 2019 opgericht. De doelstelling van het PANKM is het bieden van collegiale ondersteuning aan post actieve militairen van de Koninklijke marine. Ondersteuning voor een collega door een collega. Deze “kracht door kameraadschap” heeft in de afgelopen jaren binnen het Collegiale Netwerk Koninklijke marine zijn waarde meer dan bewezen.

De collegiale ondersteuning kan ook voor post actieve militairen grote waarde hebben op het moment dat het leven niet zo soepel verloopt. Dit kan te maken hebben met ingrijpende operationele ervaringen die toch minder goed zijn verwerkt dan gedacht. Maar ook in het dagelijks leven kunnen er hindernissen opdoemen. Onze specifieke ervaringen en ook onze eigen taal, normen en waarden et cetera maken het op zo’n moment niet altijd gemakkelijk een luisterend oor te vinden en/of om advies/ondersteuning te vragen.

Om ook op deze momenten collegiale ondersteuning te bieden werd het PANKM opgericht. Ondersteuning van post actieve netwerkers voor post actieve militairen van de Koninklijke marine, zowel veteraan als niet-veteraan.

Als je behoefte hebt aan advies/ondersteuning door een netwerker schroom dan niet en stuur een email naar: pankm2019@gmail.com. Vermeldt in de mail je naam en je contactgegevens, dan neemt de coördinator z.s.m. contact met je op voor een gesprek. Hij zal je aan de hand van de door jou verstrekte informatie koppelen aan een netwerker die, gelet op je achtergrond, het beste bij je past.

 

 

 

 

 Activiteiten

Provinciale klootschiet dag 26 september 2020

 

Provinciale klootschietdag 28 september 2019

Helaas geen foto, s en artikel omdat ik i.v.m. ziekte afwezig was.

Provinciale klootschietdag 29 september 2018

Zaterdag 28 september hadden we de provinciale klootschietdag Overijssel:
Zoals bijna altijd hadden we schitterend weer, en er waren ongeveer 40 personen aanwezig,
Om 11.00 uur binnenkomst met een lekker kopje koffie of thee en koekjes.
De voorzitter Harm Nieboer heette een iedereen van harte welkom, en wenst ons allemaal een hele sportieve en fijne dag.

Tot een uur of 12 hebben we gezellig zitten bij praten, binnen en buiten i.v.m. Het mooie zonnige weer.
Daarna waren er broodjes die al kant en klaar gemaakt waren door Bennie en lies.
Nadat we de lekkere broodjes verorberd hadden werden de teams ingedeeld.
Op iedere consumptie kaart die al waren uitgedeeld stond het team nummer, die Harry Schepers er al voor die tijd opgezet had. 

De ene ploeg begon de terugkomst van de klootschiet- ploeg moest er worden gewisseld,met klootschieten, de andere ploegen begonnen met jeu de boulle,
De laatste ploegen gingen eerst luchtbuks schieten.
Toen de klootschieters op de helft van de baan waren, werd de rugzak open getrokken en kwam er een lekker pikketanisje uit. Je kon kiezen tussen een klein glaasje of een groot glas fris.
Bij nadat er eerst een glaasje bier of limonade werd gedronken. En natuurlijk had Bennie weer gezorgd voor de heerlijk zoute haring. Nadat we die genuttigd hadden zijn we met het volgende spel begonnen. Na de laatste wissel was er tijd voor een drankje tot dat de blauwe hap er was.
De groep met de meeste punten 1e plaats, was het team van Harry Schepers, met 15 punten De groep van Bennie Weerkamp 2e plaats met 14 punten. De groep van Arend Oostenbrink 3e plaats met 13 punten. De beste schutter van de dag is Maarten Koel met 43 punten Na de prijsuitreiking konden we nog gezellig even kletsen, tot de Chinees kwam. Het eten was weer prima, en na het eten ging iedereen weer met een voldaan gevoel naar huis.
Het bestuur wil langs deze weg iedereen bedanken die zich heeft ingezet om van deze dag weer een geslaagde dag te maken.
Harry Brouwer

 

 

 

 

 

 

Contactavond COM Overijssel d.d. 17 oktober
De contactavond begon zo als altijd met een lekkere kop koffie en een koekje. Als gast hadden we Ton van den Berg, die een presentatie gaf over piraterij bestrijding.
Het was een zeer interessante presentatie, met de nodige uitleg via de beamer op een groot scherm, en daarnaast een grote wereld kaart.
Het is voor ons als oud mariniers c q oud collega,s een mooie gelegenheid om te zien hoe het er tegenwoordig aan toe gaat binnen het korps.
En in het algemeen waar men mee te maken krijgt als jonge marinier.
Wij willen Ton dan ook nogmaals hartelijk bedanken voor zijn moeite om e .e.a. aan ons te vertellen. Dit is voor herhaling vatbaar, en we hopen dan ook dat we Ton nogmaals mogen begroeten voor een volgende lezing of om zo maar een keer onze avond te bezoeken. Harry Brouwer

 

 

 

Het zit er weer op.
Eind september hebben wij het J.d.B. seizoen weer afgesloten met een kleine feestpartij en de gebruikelijke prijsuitreikingen. Een lang en spannend seizoen met heeeeeel veel mooi weer, kwam er uiteraard ook een prijswinnaar uit de koker, en na lang rekenen met de uitslagen kwam er als winnaar naar voren om de prijs en eeuwige roem op te halen. FRITS BOUWMAN.
Hij werd totaal verrast .De rest van de avond werd er nog lang en gezellig nagepraat over het afgelopen seizoen. Maar we kijken ook al weer vooruit want voor 2019 is de aanvang op donderdag 04 april mensen het gaat U allen goed groeten jan en Ria Hendrikse

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte COM leden,

 

A. s. Zaterdag is het alweer de eerste zaterdag v.d.maand.

Aanvang: 16,00 uur bij de Vrienden van Vroeger op het Grote Kerkhof.

Ik hoop dat iedereen weer komt, en dat het wederom weer gezellig wordt.

 

Tot zaterdag,

 

Hans van Dijk

 

Klik hier om een tekst te typen.

Onze oploopavond in de nieuwe locatie zie hieronder:

Hermantap te Enschede                  Aanv. 20.00 uur

Hoek Deurningerstraat /Lijsterstraat buurtcentrum

“Het Kompas”   

Je kunt alleen binnekomen via de IJstraat achter

het complex van de brandweer, een voetpad !!

Het is gelegen naast service centrum noord en de nieuwe brandweer kazerne noord

Adres voor navigatie:      IJstraat 4 7523 HK Enschede

Tel. 053-4555037.