gewijzigd op 5-3-2019

Deze mail is bestemd voor de leden van de Raad van Afgevaardigden en de voorzitters van de afdelingen en de Identiteitsgroep Marinier-Commando.

Deze mail is tevens bestemd voor de leden van het Dagelijks Bestuur.

De mail is ter kennisname ook bestemd voor de secretarissen van de afdelingen en de identiteitsgroep Marinier-Commando

Allen ontvangen de mail via BCC

*******************************************************************************************************************************************************************************

Beste mensen,

 

In de vergadering van 17 januari jl. heeft het Algemeen Bestuur van het COM zich gebogen over de aangepaste ontwerp-statuten na verwerking van de input uit de vergadering van de Raad van Afgevaardigden van 6 december 2018.

De bespreking heeft nog geleid tot nog enige aanpassingen die momenteel worden verwerkt door onze notaris. 

Het Algemeen Bestuur heeft tevens besloten dat het voorstel nu aan de Raad van Afgevaardigden kan worden voorgelegd om tot definitief besluit tot aanpassing van de statuten te komen. 

Dit voorstel zal u - zodra gereed -  worden toegestuurd. In ieder geval voor 1 maart a.s. 

De vergadering van de extra Raad van Afgevaardigden is gepland op 4 april a.s.

Locatie en tijdstip moeten nog bepaald worden. Gelieve alvast met deze datum rekening te houden.

Verzoek aan de secretarissen: informeer mij over eventuele wijzigingen in de afvaardiging van uw afdeling in de Raad van Afgevaardigden. Dit omdat juist in deze periode jullie de ALV`s hebben. Het is belangrijk dat straks de juiste mensen aan tafel zitten. 

Met vriendelijke groet,

Kees Wit

Secretaris Dagelijks Bestuur COM

Diensten voor nabestaanden

Nabestaanden van veteranen kunnen aanspraak maken op een aantal faciliteiten. Zo mogen zij gratis reizen met openbaar vervoer naar herdenkingen en reünies die zij voorheen met hun partner bezochten. Ook mogen zij de Checkpoint blijven ontvangen.

Checkpoint

Wilt u als weduwe of weduwnaar van een veteraan de Checkpoint blijven ontvangen, dan kan dat zonder kosten. Neemt u contact op met het Veteraneninstituut: info@veteraneninstituut.nl of 088 334 0050.

Gratis treinvervoer

Partners van veteranen zijn vaak jarenlang meegegaan naar reünies en herdenkingen. Daarom krijgen weduwnaars en weduwen van veteranen per kalenderjaar één vrijvervoerbewijs voor bezoek aan een reünie of herdenking. Voor het aanvragen neemt u contact op met het Veteraneninstituut: info@veteraneninstituut.nl of 088 334 0050.

Fakkeltocht voor nabestaanden en direct betrokkenen

Het Veteraneninstituut, de Stichting Landelijke Thuisfronten en de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht organiseren jaarlijks een Fakkeltocht in Roermond. De fakkeltocht is voor nabestaanden en direct betrokkenen van tijdens vredesoperaties omgekomen militairen. Na een korte overdenking in de nabijgelegen kapel, lopen de nabestaanden met fakkels in de hand naar het monument voor vredesoperaties. De fakkeltocht is een besloten herdenking. Nabestaanden en direct betrokkenen ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator geestelijke verzorging van het Veteraneninstituut, Jan Tom Schneider. Hij is te bereiken op het telefoonnummer 088 334 00 88 of via de mail: jt.schneider@veteraneninstituut.nl.

 

 

Voor het archief van COM Overijssel zoeken wij nog een aantal oude nummers van "Doorgaan" en van "Houwe Zo"

Doorgaan 1996 nummer 1 en nummer 4, en van 2003 nummer 4.

Van Houwe Zo 1991 nummer 1 1996 ook nummer 1 en van 2000 nummer 4.

en de complete jaargangen van het begin 19 ???? t/m 1988.

indien u hier van in het bezit bent en ze wilt missen,

dan graag contact opnemen met Jan Hendrikse. 06-13040155 

Oproep

 Wil een ieder COM lid van Overijssel, die een E-mail adres heeft, dit doorgeven aan Harry Schepers. 

harry.schepers@outlook.com

Dit i. v. m de toekomstige communicatie naar onze leden toe.

Wij willen u in de toekomst meer digitaal op de hoogte houden van het wel en wee van onze vereniging.

Het Bestuur.

 ---------------------------------------------------------------------------

 

 

Willen alle Oud Mariniers die een ander telefoonnummer hebben (Handy) dit even doorgeven aan de secretaris van Lief en Leed.

 Vele leden zijn niet te bereiken (als het nodig is)

0622967123 of via    tonnylunshof@planet.nl.

ook eventueel uw E-mail adres vermelden.

 

================================================================

 

 Kijk ook op de pagina Veteranen nieuws.

 

Gegevens Secretariaat "Houwe Zo" is gewijzigd:

redactiesecretaris Houwe Zo

e-mail:    hz1665@zeelandnet.nl

___________________________________________________________________________________

 Onze vereniging Contact Oud Mariniers, heeft zijn naam statutair gewijzigd.

De nieuwe naam is afgekort C.O.M., was ook C.O.M.

 " Contact Oud-  en actief dienende Mariniers" 

_______________________________________________________________________