Gewijzigd op 6-5-2019

Commissie Lief en Leed        

 

 

 

Diensten voor nabestaanden

Nabestaanden van veteranen kunnen aanspraak maken op een aantal faciliteiten. Zo mogen zij gratis reizen met openbaar vervoer naar herdenkingen en reünies die zij voorheen met hun partner bezochten. Ook mogen zij de Checkpoint blijven ontvangen.

Checkpoint

Wilt u als weduwe of weduwnaar van een veteraan de Checkpoint blijven ontvangen, dan kan dat zonder kosten. Neemt u contact op met het Veteraneninstituut: info@veteraneninstituut.nl of 088 334 0050.

Gratis treinvervoer

Partners van veteranen zijn vaak jarenlang meegegaan naar reünies en herdenkingen. Daarom krijgen weduwnaars en weduwen van veteranen per kalenderjaar één vrijvervoerbewijs voor bezoek aan een reünie of herdenking. Voor het aanvragen neemt u contact op met het Veteraneninstituut: info@veteraneninstituut.nl of 088 334 0050.

Fakkeltocht voor nabestaanden en direct betrokkenen

Het Veteraneninstituut, de Stichting Landelijke Thuisfronten en de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht organiseren jaarlijks een Fakkeltocht in Roermond. De fakkeltocht is voor nabestaanden en direct betrokkenen van tijdens vredesoperaties omgekomen militairen. Na een korte overdenking in de nabijgelegen kapel, lopen de nabestaanden met fakkels in de hand naar het monument voor vredesoperaties. De fakkeltocht is een besloten herdenking. Nabestaanden en direct betrokkenen ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator geestelijke verzorging van het Veteraneninstituut, Jan Tom Schneider. Hij is te bereiken op het telefoonnummer 088 334 00 88 of via de mail: jt.schneider@veteraneninstituut.nl.

 

 

Oproep

 Wil een ieder COM lid van Overijssel, die een E-mail adres heeft, dit doorgeven aan Harry Schepers. 

harry.schepers@outlook.com

Dit i. v. m de toekomstige communicatie naar onze leden toe.

Wij willen u in de toekomst meer digitaal op de hoogte houden van het wel en wee van onze vereniging.

Het Bestuur.

Op 1 April 1945 werd Enschede bevrijd.

Om dit te herdenken is de oude traditie weer opgepakt, en heeft een klein commite de draad weer opgepakt. De gemeente Enschede viert alle herdenkingen op 4 Mei in het Volkspark. Op de Ooster begraafplaats staat het monument ter herdenking van de geallieerden..  Er was belangstelling van TV Enschede, weekblad Huis aan Huis , Tubantia.

De opkomst was boven verwachting goed. Op een sobere wijze werden middels een doden appel allen herdacht die voor onze Vrede gestorven zijn.

Lief en Leed COM Overijssel was vertegenwoordigd door Lief en Leed 10 Oud Mariniers waren aanwezig.

Tukan Tulis.

Geachte mevrouw/mijnheer,

Het bestuur van de Stichting Herdenking Gevallenen in Z.O. Azië, 1941–1949, heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen op maandag15 augustus 2016, voor het bijwonen van de jaarlijkse herdenking van de gevallenen tijdens de 2e Wereldoorlog in Z.O. Azië en de daarop volgende vrijheidsstrijd van de republiek Indonesië.In het Blijdensteinpark aan de Boulevard 1945 te Enschede. Ontvangst vanaf 10.15 uur met Koffie/thee. Aanvang plechtigheid om 10.45 uur.

Muzikale medewerking wordt verleend door; De Twentse Politiekapel o.l.v. Willem Loff.

En het ensemble van Wouter Muller.

Wij verzoeken u vriendelijk.

1e uw aanwezigheid vooraf aan ons te melden d.m.v. de bijgevoegde antwoordkaart of per email indien u een emailadres heeft opgegeven.

u kunt aangeven of u wel of geen krans wilt leggen en zo ja namens welke organisatie.

2e Uw aanwezigheidskaart bij de ingang in de ontvangsttent. (ingevuld) te deponeren in de kaartenbak 

3e In de toehoorderstent zijn stoelen van de voorste rijen voorzien van naamkaarten of reserveringnummers.

De plaatsen voorzien van een naamkaart zijn voor speciale genodigden of mindervalide personen.

De plaatsen met een reserveringsnummer, zijn bestemd voor aangemelde kransleggers. Max. 2 per organisatie.

Kransleggers krijgen na aanmelding per email of schriftelijk, een afroepnummer toegezonden.

Parkeren kan op het terrein. Voor en achter de ’Villa’. Leden van de NATRES verwijzen u naar een parkeerplaats.

4e Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend, indien er veranderingen zijn die voor het actueel houden van ons uitnodigingenbestand van belang zijn, b.v. adres wijzigingen of als u geen uitnodiging meer wilt ontvangen enz., ons dat te laten weten. Dat kan o.a. door gebruik te maken van de antwoordkaart of een email bericht.

Het werk voor de jaarlijkse Herdenking Gevallenen op 15 augustus, wordt enkel door vrijwilligers gedaan.

De huur van de tenten, de koffietafel het drukwerk etc. worden betaald uit vernoemde subsidies en donaties.

Gezien de jaarlijks stijgende kosten, is een vrijwillige financiële bijdrage van bijzonder groot belang. Opdat wij de Herdenking ook in de toekomst op dezelfde indrukwekkende wijze voor u allen kunnen blijven organiseren.

Indien U sympathiek staat tegenover het werk van de Stichting, dan kunt U Uw vrijwillige bijdrage, storten op ABN/AMRO 44.18.05.442 of NL37INGB0000279490, t.n.v. Stichting Herdenking Gevallenen in Zuid Oost Azië te Enschede. Of in de collectebus in de ontvangsttent na afloop van de herdenking.

wij hopen dat onze donateurs dit willen doorgeven aan familie, kinderen en kleinkinderen, vrienden en kennissen. Zodat het voor de toekomst mogelijk blijft de geschiedenis te herdenken en de lessen die hieruit voortvloeien, uit te dragen naar de volgende generaties. Wij zijn blij dat de Indische projectorganisatie Nasi Idjo ons mede assisteert bij onze voorbereidingen en zo ondermeer een bijdrage levert naar de jeugd voor herdenken in de toekomst. Het bestuur hoopt U bij de herdenking op vrijdag 15 augustus 2016 weer te mogen begroeten.

A.J. Kok

Secretaris

Aanbeveling: bestelling bloemstukken/kransen: o.a. bij

"Bloemsierkunst Mimosa" Lipperkerkstraat 49, 7511 CV, Enschede Tel: 053-4305296-"

en de "De Bloemenschuur " Ootmarsumsestraat 354, 7603 AV, Almelo. Tel: 0546-861141

 

Deze herdenking is mede mogelijk gemaakt door de medewerking

Van onderstaande participerende organisaties:

Provincie Overijssel.

Gemeente Enschede.

Gemeente Hengelo.

Indische Koempoelan Almelo :”IKA ‘90.”

Stichting Insulinde Contact, “SIC Hengelo”.

Onze-Vrijwilligers Vereniging.

Korps Nationale Reserve. Afdeling Overijssel.

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers. (BNMO)

Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers. (VOMI)

Vereniging Indië-Militairen, Afdeling Overijssel. (VIM)

Twentse Politiekapel.

Nasi-Idjo samenwerkende organisatie (vrijwilligers/kranslegging/vragenlijst brainstorm/advies)

De activiteiten van onze Stichting worden mogelijk gemaakt dankzij

Subsidies van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Gemeente Enschede, Provincie Overijssel, Donaties van de gemeente Hengelo.

En onze trouwe donateurs, daarvoor onze hartelijke dank.

PROGRAMMA

Maandag 15 augustus 2016

 STICHTING

HERDENKING GEVALLENEN

IN ZUID OOST AZIË

1941-1949

 PROGRAMMA 2016

Inleiding van de sprekers door de Voorzitter Hr. E.C. Briet.

Muzikale begeleiding; Twentse Politiekapel. O.l.v. Willem Loff.

Wouter Muller ensemble met zang Esther Pierweijer.

10.15 uur.      Ontvangst met koffie/thee.

10.45 uur.      Innemen van de plaatsen.

11.00 uur.      Welkom en Vlaggenceremonie.

11.15 uur.      Begroeting door de voorzitter van de

Stichting HGZOA ’41-49’. De Hr. E.C. Briët.

                        Gevolgd door het lied van

                        Wouter Muller. “Dit moment dit monument”

11.20 uur.      ”Inleiding; Thema; Hoe vertel ik mij verhaal aan…..

11.25 uur.       Introductie spreekster; Mw. Lieke van Duin

11.40 uur.       Introductie sprekers; Mw. Brandsma en de Hr. van Zuijlen

12.00 uur       Introductie Hr. P. Amweg en kleinzoon Finn Peters

Gedicht door Hr. Amweg en voordracht : kleinzoon

12.15 uur.      Lied; Wouter Muller: “Volg je hart”.

12.20 uur.      De hoornblazer geeft signaal: “Taptoe“.

                        Gevolgd door één minuut stilte

2.25 uur          Daarna het “Wilhelmus”.2 coupletten

12.30 uur       Inleiding tot kranslegging.

Kranslegging op afroep.

                        Twentse Politiekapel: Koraal muziek.

 13.00 uur       Wouter Muller en Esther Pierweijer.

 “Het Indisch Onze Vader

13.10 uur        Dankwoord.

13.15 uur        Defilé langs het Monument.

Na afloop van het defilé .

                        Vlaggeceremonie (hijsen van de Vlag “Volmast”).

                        Gevolgd door het neerhalen van de Vlag.

=================================================

 

Na het defilé bent U van harte uitgenodigd om in de ontvangsttent, om met een kop koffie/thee een Indische snack en een broodje

nog even na te praten.

 

Beste leden,

Het tijdelijke mail adres is nu Hans van dijk, dijk1447@home.nl

OPENING V.O.C. gebouw in Hardenberg.

Op 26 November was een Lief en Leed afvaardiging aanwezig bij de opening van het VO)C huis in Hardenberg. Een heel mooie lokatie, met veel mogelijkheden.. We werden vriendelijk ontvangen met een kopje koffie en een lekkere plak cake. We troffen er vele bekende Veteranen en Oudgedienden. VOC staat voor Veteranen Ontmoetings Centrum . Een plek waar een ieder die ooit onder de wapenen was welkom is , hetzij voor een goed gesprek, wat hobby –en , of zo maar even kletsen en koffie drinken . Het gebouw is eigendom van WAVIN , die op deze wijze een steentje bijdraagt aan de idealen van oud militairen en hun gezin. Ten tijde dat wij er waren stond er een kleine expositie van militaria. Leuk en leerzaam. Wij van Lief en Leed wensen de mensen die het geheel op hebben gezet en gaan runnen veel succes. We kunnen een ieder aan raden er eens een kijkje te gaan nemen…..

Chris neervoort, liefenleedov@hotmail.com

Secr/ Lief en Leed

 

Beste mensen,

Zaterdag 3 oktober 2015 was er de open dag van de Oudheidkamer Hoolt’n.

Het was een dag met een mooie opening van de expositie van 350 jaar mariniers.

In de bijlage vinden jullie een aantal foto’s van deze dag.

Groet

Gerrit te Winkel

Vrijwilliger

Oudheidkamer Hoolt’n

Markelo 1 mei 2015

Klik hier om een tekst te typen.

5 mei parade te Enschede

 

 ========================================

 

Onderwerp: 5 mei parade veteranen in Enschede

 

Onderwerp: Bevrijdingsparade Enschede 2015

>

> Geachte heer N

>

> Op dinsdag 5 mei wordt in Enschede voor alweer de 6e keer een grote

> Bevrijdingsparade gehouden t.g.v. 70 jaar Bevrijding.

> Hieraan wordt o.m. deelgenomen door meer dan 130 historische

> legervoertuigen van de vereniging Keep them Rolling, een achttal

> muziekkorpsen, waaronder de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem

> Friso, een 5-tal Britse Bevrijders, re-enactmentgroepen, NATRES,

> Studentenweerbaarheid en Nederlandse Veteranen van de verschillende

> onderdelen.

> De Parade wordt officieel afgenomen door de Burgemeester van Enschede,

> Colonel Hugh Boscawen van de Coldstream Guards, het regiment dat

> Enschede heeft bevrijd en namens de commandant van 43e Mech. brigade,

> de Luitenant-Kolonel Benno Lutje Wagelaar.

>

> Wij nodigen de COM graag uit aan deze Parade deel te nemen, lopend dan

> wel zittend in een van de voertuigen.

> De Parade vertrekt om 11.30 uur vanaf het Volkspark.

> Graag horen wij van u of op uw aanwezigheid kan worden gerekend.

>

> Met vriendelijke groeten,

> namens de commissie Bevrijdingsparade Enschede,

                                =

 

Persbericht

 

Op zaterdag 15 augustus 2015 wordt bij het Indiëmonument in het Blijdensteinpark te Enschede de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië en de daarop volgende onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië en die van  Nieuw-Guinea gehouden.  

Ongeveer 600-800 bezoekers worden verwacht.

Aanvang 10.15 uur met ontvangst met koffie. Einde van het officiële gedeelte zal om 13.15 uur zijn, waarna U nog een broodje en koffie zal worden aangeboden.

Na het welkomstwoord  van de voorzitter , zullen de plechtigheden een aanvang nemen met het hijsen van de vlag.

De sprekers zijn:

- De heer P. Duys over het thema “Persoonlijke ervaringen”.

- De heer T. Spierts. Hij is de maker van de film “Spoor van honderdduizend doden”

  Zijn thema is “Verhalen die zijn verteld”

- De zangeres Mw. Cynthia Thijs-Coenraad zal een lied zingen over haar vader

  “Where were you”

- Heleen Schippers, “70 jaar na dato: mijn herinnering, jouw verhaal”

Muzikale medewerking: 

Wouter Muller en Esther Pierewijer met muzikale begeleiding.

Twentse Politiekapel o.l.v. Willem Loff

Algemene medewerking wordt verleend door manschappen van de 10 Natres Bataljon Foxtrot compagnie en vrijwilligers van de Indische Koempoelan Almelo’90.

 

Maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van politieke partijen worden in de gelegenheid gesteld een krans bij het monument te leggen.

 

De plechtigheid zal worden afgesloten met een defilé langs het monument.

 

Voor informatie: Hans Freiboth, tel: 0546 – 49.29.44  of  freiboth@gmail.com

 

 

 

Oproep aan (OUD) MARINIERS

Wie is bereid zich in te zetten voor onze Mariniers-uniformen verzameling in Holten.

Er zijn momenteel 12 - 14 man die de rondleidingen verzorgen,

daarvan zijn er enkelen ziek.

Het is echt een leuke job, je spreekt mensen van allerlei aard,

en ook veel Oud - Mariniers.

We hebben zo ongeveer 80 uniformen, en veel dokumenten,

foto,s en boeken.

de samenwerking met de Oudheidkamer "Hooltn",

waar we eigelijk te gast zijn, kan niet beter.

We zijn daar gewoon THUIS!

Ze willen alleen wat meer jongens die iets over

 HET KORPS en hun dienstijd kunnen vertellen.

Kom eens een of twee keer in de maand meelopen,

je zult zien dat het heel dankbaar werk is.

De openingstijden zijn; di.wo.do.vr.zat.

van 13.30 uur tot 16.00 uur,

dat is toch te doen nietwoar.

Voor meer inlichtingen! Jan Brugman

0547-362520

 

 

 

 

Het nieuwe E-Mail adres van de commissie

 

"Lief en Leed" Contact Oud Mariniers Overijssel is:

 

liefenleedOV@hotmail.com

 

 

_____________________________________________________________________________________