Gewijzigd op 12-2-2020

 Mariniers opgelet !!!

Deze website zal binnenkort worden afgebouwd, dit i.v.m. de nieuwe landelijke C.O.M. Website.

U kunt daar al u nieuws en berichten lezen.

 www.contactoudmariniers.com

Als je dan op Overijssel klikt zie je al onze belangrijkste punten. 

in de kalender van Overijssel kun je zien wat er zoal het hele jaar te doen is.

De website zal nog wel worden aangepast er zal een vernieuwde kop komen waarin ook foto, s van evenementen getoond zullen worden.

De website www.comoverijssel.com wordt dan ook niet meer bijgehouden!!

 

 

Mariniers luister uit !!

Per direct is het E - mail adres van mij

Harry Brouwer secretaris C.O.M. Overijssel veranderd!!

Het nieuwe E-mail adres is:

 

comoverijssel@hotmail.com 

 

Doordat prive mail en com mail door elkaar lopen gaat er wel eens een mail verloren.

zeker na mijn ziek zijn waren er heeeeeel veel mailtjes zowel prive als COM die bijna niet meer waren te scheiden, vandaar deze beslissing. Op deze manier is het ook mogelijk dat bij mijn afwezigheid een ander de mail kan nakijken. 

Vriendelijke groet,

H. Brouwer.

secretaris C.O.M. Overijssel.

 

Commissie Lief en Leed   

 

Ledenraad Landelijke vereniging.

Voorzitter            H. Nieboer                           Almelo                  06-41868214

Lid                      J. Hendrikse                         Hengelo               06-13040155

Lid                      H. Lichtenberg                       Rijssen               06-43271105                                     

Redactie “Doorgaan” + site                E- mail comoverijssel@hotmail.com

H .Brouwer                     Hengelo                                               074-2424389

 

Commissie Lief en Leed / Onderscheidingen:

Voorzitter              F. Bouwman                     Holten                         06-23676587

Secretaris              A. Kok                             Deventer                     06-10761369

Penningmeester     J. Hendrikse                     Hengelo                      06-13040155

Ceremonieel          T. Bruins                           Enschede                    06-78735695

Onderscheidingen: J. Lipholt                          Enschede                     053-4767920      

Onderscheidingen: J.A.M. Kok                        Deventer                     06-10761369

Lid:                      C.Neervoort                     Enschede                     053- 4763395

E-mail Lief en Leed A. Kok                                          Anton.kok2@ziggo.nl

 

Ledenwerf- , sportcommissie en ledenadministratie:

Voorzitter:        H .Schepers                         Hengelo                       06-34736191

Site Contact Oud en actief dienende Mariniers Overijssel

www.comoverijssel.com

     

 

 

 

Diensten voor nabestaanden

Nabestaanden van veteranen kunnen aanspraak maken op een aantal faciliteiten. Zo mogen zij gratis reizen met openbaar vervoer naar herdenkingen en reünies die zij voorheen met hun partner bezochten. Ook mogen zij de Checkpoint blijven ontvangen.

Checkpoint

Wilt u als weduwe of weduwnaar van een veteraan de Checkpoint blijven ontvangen, dan kan dat zonder kosten. Neemt u contact op met het Veteraneninstituut: info@veteraneninstituut.nl of 088 334 0050.

Gratis treinvervoer

Partners van veteranen zijn vaak jarenlang meegegaan naar reünies en herdenkingen. Daarom krijgen weduwnaars en weduwen van veteranen per kalenderjaar één vrijvervoerbewijs voor bezoek aan een reünie of herdenking. Voor het aanvragen neemt u contact op met het Veteraneninstituut: info@veteraneninstituut.nl of 088 334 0050.

Fakkeltocht voor nabestaanden en direct betrokkenen

Het Veteraneninstituut, de Stichting Landelijke Thuisfronten en de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht organiseren jaarlijks een Fakkeltocht in Roermond. De fakkeltocht is voor nabestaanden en direct betrokkenen van tijdens vredesoperaties omgekomen militairen. Na een korte overdenking in de nabijgelegen kapel, lopen de nabestaanden met fakkels in de hand naar het monument voor vredesoperaties. De fakkeltocht is een besloten herdenking. Nabestaanden en direct betrokkenen ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator geestelijke verzorging van het Veteraneninstituut, Jan Tom Schneider. Hij is te bereiken op het telefoonnummer 088 334 00 88 of via de mail: jt.schneider@veteraneninstituut.nl.

 

 

Oproep

 Wil een ieder COM lid van Overijssel, die een E-mail adres heeft, dit doorgeven aan Harry Schepers. 

harry.schepers@outlook.com

Dit i. v. m de toekomstige communicatie naar onze leden toe.

Wij willen u in de toekomst meer digitaal op de hoogte houden van het wel en wee van onze vereniging.

Het Bestuur.

Op 1 April 1945 werd Enschede bevrijd.

Om dit te herdenken is de oude traditie weer opgepakt, en heeft een klein commite de draad weer opgepakt. De gemeente Enschede viert alle herdenkingen op 4 Mei in het Volkspark. Op de Ooster begraafplaats staat het monument ter herdenking van de geallieerden..  Er was belangstelling van TV Enschede, weekblad Huis aan Huis , Tubantia.

De opkomst was boven verwachting goed. Op een sobere wijze werden middels een doden appel allen herdacht die voor onze Vrede gestorven zijn.

Lief en Leed COM Overijssel was vertegenwoordigd door Lief en Leed 10 Oud Mariniers waren aanwezig.

Tukan Tulis.

OPENING V.O.C. gebouw in Hardenberg.

Op 26 November was een Lief en Leed afvaardiging aanwezig bij de opening van het VO)C huis in Hardenberg. Een heel mooie lokatie, met veel mogelijkheden.. We werden vriendelijk ontvangen met een kopje koffie en een lekkere plak cake. We troffen er vele bekende Veteranen en Oudgedienden. VOC staat voor Veteranen Ontmoetings Centrum . Een plek waar een ieder die ooit onder de wapenen was welkom is , hetzij voor een goed gesprek, wat hobby –en , of zo maar even kletsen en koffie drinken . Het gebouw is eigendom van WAVIN , die op deze wijze een steentje bijdraagt aan de idealen van oud militairen en hun gezin. Ten tijde dat wij er waren stond er een kleine expositie van militaria. Leuk en leerzaam. Wij van Lief en Leed wensen de mensen die het geheel op hebben gezet en gaan runnen veel succes. We kunnen een ieder aan raden er eens een kijkje te gaan nemen…..

Chris neervoort, liefenleedov@hotmail.com

Secr/ Lief en Leed

Markelo 1 mei 2015

Klik hier om een tekst te typen.

5 mei parade te Enschede

 

 

 

Oproep aan (OUD) MARINIERS

Wie is bereid zich in te zetten voor onze Mariniers-uniformen verzameling in Holten.

Er zijn momenteel 12 - 14 man die de rondleidingen verzorgen,

daarvan zijn er enkelen ziek.

Het is echt een leuke job, je spreekt mensen van allerlei aard,

en ook veel Oud - Mariniers.

We hebben zo ongeveer 80 uniformen, en veel dokumenten,

foto,s en boeken.

de samenwerking met de Oudheidkamer "Hooltn",

waar we eigelijk te gast zijn, kan niet beter.

We zijn daar gewoon THUIS!

Ze willen alleen wat meer jongens die iets over

 HET KORPS en hun dienstijd kunnen vertellen.

Kom eens een of twee keer in de maand meelopen,

je zult zien dat het heel dankbaar werk is.

De openingstijden zijn; di.wo.do.vr.zat.

van 13.30 uur tot 16.00 uur,

dat is toch te doen nietwoar.

Voor meer inlichtingen! Jan Brugman

0547-362520

 

 

 

 

Het nieuwe E-Mail adres van de commissie

 

"Lief en Leed" Contact Oud Mariniers Overijssel is:

 

liefenleedOV@hotmail.com

 

 

_____________________________________________________________________________________