9-11-2016

Waarde Sobats:  Lief en Leed roept iedere Oud Marinier op, deel te nemen aan de Indie/ NNG herdenking op 15 Aug a.s. in Enschede.  Boulevard / Wooldrik/ bij de witte villa als vanouds. Graag uw opgave voor 1 Aug. a.s.  Komt u alleen of met meerdere personen. Dit vanwege de stoelreservering.

Korpsgroet:

Secr. Lief en Leed COM Overijssel.

Protocol:

HERDENKING GEVALLENEN IN ZUID_ OOST AZIë 2015.

10.45 uur : “Dames en heren, mag ik u uitnodigen uw plaatsen in te nemen en verzoeken uw mobieltjes uit te zetten…

11.00 uur : “Dames en heren, mag ik u verzoeken – indien u daartoe in staat bent – te gaan staan…….

“Troepencommandant wilt u de vlag half stok doen hijsen…. “

( vlaggen ceremonie uitgevoerd door de leden van de NATRES )

11.15 uur : Begroeting

Dames en heren,

Het bestuur heet u van harte welkom op onze jaarlijkse – dit jaar de 55ste – herdenking van ALLE gevallenen uit de tijd van de Japanse bezetting van onder andere het voormalig Nederlands Indië en zij die vielen tijdens de Indonesische vrijheidsstrijd.

Wij zijn dankbaar en trots dat u in zo’n grote getale aan onze uitnodiging gehoor hebt gegeven.

In het bijzonder wil ik welkom heten :

De commissaris van de Koning : mevrouw Bijleveld – Schouten; mevrouw wij zijn vereerd en trots dat uw wederom hier met ons alle gevallenen komt herdenken. Wij stellen uw aanwezigheid op hoge prijs.

De chef van het Kabinet van de Commissaris van de Koning : de heer Dalenoord;

De burgemeester van de gemeente Enschede: de heer……………………

De burgemeester van de gemeente Hengelo : de heer Schelberg ;

De (loco ) burgemeester van de gemeente Borne :…………………….

De ( loco ) burgemeester van de gemeente Oldenzaal…………..

De burgemeester van de gemeente Losser : de……………………

De ( loco ) van de gemeente Wierden : de …………………………

De ( loco ) burgemeester/vertegenwoordiger van de gemeente Rijssen/ Nijverdal / Holten : de …………………………………………………

De ( vertegenwoordiger van ) Commandant van Regionaal Commando Noord : de ……………………………………………………………..

De ( vertegenwoordiger van de ) Commandant van de Koninklijke Marechaussee : de…………………………………………………….

De vertegenwoordigers van de Regio Politie Zuid Twente : de heren…………………

De verenigingen van Indië en Nieuw Guinea veteranen, de contactgroep van oud mariniers ;

Onze sprekers en spreeksters de heren Spiertz en Duys en de dames Thijs – Coenraad en Schippers;

Alle verenigingen / koempoelans en allen die nog immer een band voelen met dat verre land aan de evenaar;

De Twentse Politiekapel o.l.v. de heer Loff;

Wouter Muller , Esther Pierweijer en zijn ensemble.

Het is elke keer weer een ontroerend moment om hier met zijn allen verenigd te staan bij het allereerste monument in Nederland gewijd aan hen die het leven lieten voor onze vrijheid IN HET Verre Oosten.

11.25 uur : Lied Wouter Muller : “Dit moment, dit monument……”

 

11.30 uur : Inleiding door voorzitter :

Dames en heren,

Vandaag is het zeventig jaar geleden dat Japan zich onvoorwaardelijk overgaf.

De Stichting Indië herdenking in den Haag heeft hiervoor een Sticker en rever speld ontworpen met als symbool de MELATI , de Indische jasmijn. Bij binnenkomst hebt u een sticker ontvangen met uitleg over het symbool. De rever speld is in de ontvangst tent te koop.

Hier in Enschede worden reeds vijf en vijftig jaar bij dit monument ALLE slachtoffers herdacht , die omkwamen tijdens de Japanse overheersing en Indonesische vrijheidsstrijd, waar ook in Zuid- Oost Azië.

Het beeld ontworpen door de beeldhouwer Hans Petri ,destijds woonachtig te Weerselo, geeft op indringende wijze uiting van het geleden leed in deze periode.

In die 70 jaar zijn onderling vele verhalen verteld en het motto voor deze herdenking is : 70 jaar na dato : mijn herinnering, jouw verhaal.

“Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze honderd malen : alle malen zal ik wenen. “ een strofe uit het gedicht van Leo Vroman genaamd “VREDE “.

Helaas werden die verhalen vaak alleen met lotgenoten gedeeld; de volgende generatie werd ontzien; hoefde/ hoeft niet met de ellende te worden geconfronteerd. Deze gedachte leefde en leeft bij velen van de eerste generatie. Daarnaast wilde en wilt de volgende generatie(s) de ouderen niet met hun vragen lastigvallen, bang als zij zijn hen daarmee te kwetsen en/of de wonden weer open te rijten. Tijdens deze herdenking wilt het bestuur een aanzet maken tot meer openheid tussen de generaties.

De eerste generatie heeft het recht en soms de plicht zich open te stellen voor de volgende generaties en de volgende generaties hebben het recht te weten waarom hun ouders zijn geworden wat zij zijn en waarom zij op de wijze zijn gevormd zoals zij zijn gevormd.

Dit jaar hebben wij sprekers uitgenodigd die met hun bijdrage invulling geven aan het motto van deze herdenking.

De heer Twan Spierts , journalist en documentaire maker, maakte in opdracht van het Indisch Herinneringscentrum te Arnhem de film : “ Het spoor van honderd duizend doden , “ hiervoor ondervroeg hij een groot aantal mensen die aan de spoorlijn hebben gewerkt. Samenvattend maakt hij ons deelgenoot van de verhalen die hij heeft opgetekend.

Ik vraag uw aandacht voor de heer Twan Spierts.

Meneer Spierts dank u voor uw voordracht.

 

De heer Paul Duys behoort tot de categorie “ buitenkampers “, dat wil zeggen dat het gezin waartoe hij behoorde tijdens de Japanse bezetting en de daarop volgende periode niet was opgesloten in een Japans noch Indonesisch interneringskamp. Dit betekent echter niet dat buitenkampers een beter leven hadden dan zij die in een kamp waren opgesloten. Hij zal zijn verhaal over deze periode vertellen.

Ik vraag uw aandacht voor de heer Duys.

Meneer Duys dank uw voor bijdrage.

 

Mevrouw Cynthia Thijs – Coenraad behoort tot de jongere generatie die van -onder andere haar ouders - graag wat meer informatie had gehad. Zij schreef hier een lied over : “ Bevrijding “. Zij zal zelf dit lied introduceren en daarna voor u ten gehore brengen.

Ik vraag uw aandacht voor mevrouw Cynthia Thijs – Coenraad .

Mevrouw Thijs – Coenraad dank u voor uw lied.

 

Heleen Schippers, oud 15 jaar , heeft een eigen verhaal geschreven naar aanleiding van het thema van dit jaar. Wij zijn blij en gelukkig dat er jongeren zijn die belangstelling hebben voor het verleden van hun ouders en of grootouders. Ik vraag dan ook uw aandacht voor Heleen Scvhippers.

 

Hellen heel veel dank voor je verhaal; moge dit voor andere jongeren een aansporing zijn om ook zich open te stellen voor de geschiedenis van hun ouders/grootouders, opdat de geschiedenis niet verloren gaat, maar voor lengte van jaren behouden blijft.

Alle sprekers dank ik uit de grond van mijn hart voor hun voordrachten; de generatie die de oorlog heeft meegemaakt, nodig ik uit – aangemoedigd door deze verhalen- uit de hoek te komen en uw verhaal door te geven aan volgende generatie. Het bestuur is gaarne bereid u in deze te ondersteunen bij het op schrift stellen van uw verhalen. Maar wacht daarmee niette lang , er is al zoveel tijd verloren gegaan.

Lied Wouter Muller : “Wacht niet te lang….. “

 

Dames en heren, mag ik u verzoeken – indien u daartoe in staat bent – te gaan staan …….. “

“Troepencommandant wilt u de troepen de houding doen aannemen ……..?

“Hoornblazer signaal : “GEEFT ACHT “.

Één minuut stilte gevolgd door het signaal : “TAPTOE “ en twee coupletten van het “WILHELMUS “.

 

Inleiding tot kranslegging en kranslegging op afroep. De Twentse Politiekapel speelt “Koraalmuziek “

Afsluiting herdenking met : “Het Indisch Onze Vader “gezongen door Wouter Muller en Esther Pierweijer.

 

DANKWOORD.