Gewijzigd op 6-5-2019

Commissie Lief & Leed

OPROEP.

Hierbij doe ik een beroep op alle ( oud ) Mariniers in Overijssel om zich in te zetten

voor het tentoonstellen van onze verzameling uniformen, ( ca. 70 stuks ).

Plus de vele boeken, foto’s voorwerpen en onderscheidingen, al met al een hele

verzameling. Het geheel is ondergebracht in de Oudheidkamer in Holten.

Daar krijgen wij de gelegenheid om een deel of een thema b.v. Cambodja of Irak

te exposeren. Daar moet dan wel een Marinier bij aanwezig zijn, om wat te kunnen

vertellen. Dat werk wordt nu vaak door een paar jongens gedaan.

Het moet toch mogelijk zijn om één 0f twee keer in de maand een middag in de

Oudheidkamer aanwezig te zijn. Je bent nooit alleen, er zijn altijd vrijwilligers van

de Oudheidkamer aanwezig. Zo’n middag is van 13.30 uur tot 16.00 uur, behalve

de maandag, dat is toch voor een ieder te doe . Laat die paar jongens die nu de kar

trekken niet in de steek ! EENS MARINIER< ALTIJD MARINIER.

Mocht je mee willen lopen met een gezellig stel vrijwilligers, bel dan even met

Frits Bouman, telf. 06-23676587 of Jan Brugman, telf. 0547-362520.

We hebben alle medewerking van de Oudheidkamer “Hooltn”, waar wij eigenlijk

te gast zijn, maar het is één familie en we doen aan alle activiteiten mee, en zij ook

met onze activiteiten. Dus wees welkom en help ons.

Namens de werkgroep Mariniers ; Jan Brugman

 Lief en Leed is een commissie binnen COM Overijssel van een behoorlijk aantal Oud Mariniers

die zich inzetten om hun dienstmaten bij te staan, dit kan zijn bij ziekte overlijden of anderzijds.

Huisbezoeken worden afgelegd, of erewacht staan bij de overleden Marinier,

en begeleiding naar hun laatste rustplaats.

Wij kunnen bij Lief en Leed nog wel een aantal mensen gebruiken die zich

willen inzetten ter ondersteuning voor uiteenlopende activiteiten.

Indien u belangstelling hebt, meld u aan bij

Jan Brugman,Chris Neervoort, Henk Klein Velderman,

Frits Bouwman, of bij een van de andere leden van

Lief en Leed.

De telefoonnummers vind u elders op de site.