gewijzigd op 31-1-2018

50 jarig lustrum C.O.M. Overijssel

50 jaar geleden werd COM Overijssel opgericht. In een goed bezochte vergadering werd besloten dat ook Overijssel een afdeling van het COM wilde vormen. De oprichters kwamen uit Twente dat is dan ook al die tijd de kern gebleven van het COM Overijssel.

Ook de bijeenkomsten werden in Twente georganiseerd, bij Thales, Frans op den Bult, de vliegbasis zijn enkele voorbeelden. Nadat duidelijk werd dat Overijssel te groot was voor een afdeling werd een onderafdeling opgericht in Zwolle,die helaas onlangs werd opgeheven. Gelukkig worden er nog weer pogingen ondernomen deze onderafdeling weer heropgericht te krijgen.

In al die jaren werden er de lustrums gevierd en velen kunnen hiervan nog prachtige verhalen vertellen.

Dit jaar dus de vijftigste verjaardag. Aan de hand van de draaiboeken en ervaringen van eerdere lustrums werd door het bestuur een programma samengesteld en werd de avond georganiseerd in de Hermantap, het huidige onderkomen van het COM- Overijssel.

Langzamerhand, na de bekendmaking van de datum en de uitnodiging, meldden zich steeds meer leden aan, wel en niet met aanhang.

Het werd een plezierige bijeenkomst met muzikale omlijsting, een conferencier, een soort van verloting en toespraken door de vertegenwoordigers van de Korpschef en het landelijk bestuur van het COM en de voorzitter, die de bijeenkomst opende.

Het belangrijkste was natuurlijk de gezelligheid en de vele gesprekken tussen de oude maten en hun partners, waarbij ook nu weer bleek wat saamhorigheid en betrokkenheid inhouden.

Ook was nadrukkelijk voelbaar de verbondenheid met het korps, zoals de adjudant Bob Ouwerkerk, vertegenwoordiger namens de generaal, het verwoordde in zijn tweet: “50 jarig jubileum C.O.M. afd Overijssel.

Deze oud mariniers begrijpen de betekenis van verbondenheid.

Dank voor de hartelijke ontvangst.”

Beide gastsprekers kregen nog een blijk van waardering in de vorm van een schildwachthuisje. Alle aanwezigen kregen bij vertrek een aandenken in de vorm van een klokje. De geluiden waren positief, de stemming steeg in de loop van de middag/avond mede gestimuleerd door een heerlijke “blauwe hap” en de consumpties.

Er kan terug gekeken worden op een fijne bijeenkomst met de uitdaging over vijf jaar deze weer over te doen maar dan als 55 jarige.