Ingezonden brieven.

45 jarig bestaan C.O.M. afdeling Overijssel.

 Woensdag 29 Februari vierde C.O.M. afdeling Overijssel het 9e lustrum in haar bestaan. Naar schatting een 90-tal mensen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven en zich rond 16.30 uur verzameld in de onderofficiersmess van de voormalige vliegbasis Twenthe, waar ze werden ontvangen met de traditionele kop koffie met cake. Het was prettig te zien, dat velen hun partner hadden meegebracht. Er was een gezellige stemming, en na de felicitaties aan het bestuur onder het nuttigen van een aperitief werden we uitgenodigd voor  een uitstekende Blauwe Hap. Na het diner heette voorzitter Harry Brouwer allen welkom, in het bijzonder CVGKAZ lkolmarns Aben, de voorzitter C.O.M. Nederland Sjaak Severs en de voorzitter van de afdeling Limburg, Kees Helwig. De Commissie onderscheidingen greep direct daarna zijn kans om de diverse onderscheidingen uit te reiken. Als eerste werd Dick Bruins naar voren geroepen die veel moeite doet om de wat jongere oud-mariniers te interesseren voor het C.O.M. en voor de afdeling ‘Oude Marinierskleding’ in de Oudheidkamer Holten. Daarna Jan Brugman voor diens bijzondere verrichtingen voor de afdeling. Rein van Baren, Bennie Weerkamp en Nico Trienen werden benoemd tot Lid van Verdienste van C.O.M. afdeling Overijssel en kregen de waarderingsspeld opgespeld door kolonel Aben. Toen was het de beurt aan de muziek en entertainers. De organisatie had deze keer een goede greep gedaan, Geert Ekkelboom en het Brook duo wisten met hun leuke liedjes de stemming er in te krijgen. Dat ze daarbij en passant de veteranen onder ons nog eerden was een schot in de roos. De Commissie Lief en Leed greep de kans om ook het bestuur in de schijnwerpers te zetten. Middels een flesje huppelwater - zoals de aanbieder het noemde - werden zij gefeliciteerd en bedankt voor deze lustrumviering. De dames werden verrast met een witte roos. Een geslaagde avond dus.

 

 

Feestavond Contact Oud Mariniers Overijssel.

 

29 februari 2012

45 jarig bestaan com ov.

Op Woensdag 29 Februari werd door C.O.M. Overijssel het 9e bestaanslustrum gevierd.

Plaats van gebeuren was de O.O.Mess van de voormalige vliegbasis Twenthe.

Naar schatting een 80 a 90 mensen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven ,en zich verzameld rond 16u30 in voornoemde mess. Er was een gezellige stemming, en na het bestuur gefeliciteerd te hebben en de muntjes ontvangen te hebben werd er de traditionele kop koffie met cake genuttigd. Het was prettig te zien, dat velen hun partner hadden meegebracht. Na het nuttigen van het aperatief werden we tegen 17u45 uitgenodigd om aan tafel te gaan. Er werd een goede Blauwe Hap geserveerd, die er goed in ging. Na het diner werden we welkom geheten door onze voorzitter Harry Brouwer, een extra welkom voor de o.v. Commandant van de van Gent kazerne, de heer Lt.Kol. Aben, en onze voorzitter COM Ned. Sj. Severs.Ook de voorzitter van COM Limburg was er. Anderen hadden zich afgemeld. In zijn rede sprak Harry brouwer toch wel zijn teleurstelling uit dat er maar een beperkte opkomst was. Dit is een landelijk verschijnsel,De Commissie Onderscheidingen greep direct daarna zijn kans om de diverse onderscheidingen uit te reiken. Als eerste werd Dick bruins naar voren geroepen, die min of min onder druk aanwezig was…… Hij was toch wel blij en trots op zijn Peter Minks bokaal met Oorkonde.. Dick deed en doet veel moeite om onder andere de wat jongere Oud Mariniers te interesseren voor het COM. Verder doet hij een en ander voor onze afdeling Oude Marinierskleding in Holten. Bij de Oudheid kamer. Jan brugman werd verrast met een lidmaatschap van verdienste COM Ov. evenals Rein van Baren en Bennie Weerkamp, evenals onze waterrat, Nico trienen ….. De onderscheidingen werden opgespeld door de Plv. van de Commandant Korps Mariniers en tevens commandant van de van Ghent Kazerne Luitenant -Kolonel Aben, die ook nog een lovend woord sprak.. Toen was het de beurt aan de muziek en entertainers. De organisatie had deze keer een goede greep gedaan, Geert Ekkelboom uit Enschede en het Brooks duo [oet Maarkel] wisten met hun leuke liedjes de stemming er in te krijgen. Dat ze daarbij en passant de Veteranen onder ons nog eerden met hun liedjes was een schot in de roos. De Commissie Lief en Leed greep de kans ook even ,om het bestuur in de schijnwerpers te zetten. Middels een flesje huppelwater zoals de aanbieder het noemde werden zij gefeliciteerd en bedankt voor deze lustrumviering. De dames werden verrast met een witte roos.

Een geslaagde avond dus, degenen die niet zijn geweest hebben echt een leuke avond gemist. Op naar de volgende lustrum viering dan bestaat Overijssel 50 jaar !!! Of wij dat allemaal nog mogen meemaken ? De tijd zal het leren, maar vooreerst bedankt !!!!

Scribent.