Contact Oud- en actief dienende Mariniers

Aangepast 9-3-2020

                                                                                        

Welkom op C.O.M. Overijssel

Contact Oud- en actief dienende Mariniers Overijssel,

 is een afdeling van het landelijk Contact Oud- en actief dienende Mariniers,

deze bestaat uit 8 provinciale afdelingen Groningen Drenthe en Friesland,

deze afdeling heet nu C.O.M. Noord.

is bij elkaar gevoegd  en Flevoland is deels bij Overijssel

en deels bij Noord Holland.

Het landelijk bestuur bestaat uit alle voorzitters van de provinciale afdelingen en een dagelijks bestuur, voorzitter, penningmeester en secretaris. Verder is er een Raad van Afgevaardigden, dit zijn 3 leden van elke provincie, deze worden gekozen tijdens de jaarlijkse ledenvergaderingen van de provincies, zij kunnen maximaal drie jaar zitting hebben in de R.v. Afg.  De Raad is een zeer belangrijk orgaan, als er door het bestuur beslissingen worden genomen wordt het eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Afgevaardigden, die kunnen dan hun goedkeuring geven of afwijzen.
Bij een afwijzing zal het bestuur opnieuw het voorstel moeten bespreken, en het gewijzigde voorstel opnieuw voorleggen aan de Raad van Afgevaardigden.

Wie kunnen er lid worden van onze vereniging,  allen die in hun actieve diensttijd

deel hebben uitgemaakt van het Korps Mariniers.

Dit geldt ook voor actief dienende Mariniers en Marine mensen, voor defensie medewerkers die bij het Korps dienen of hebben gediend.
 
Het donateurschap staat open voor anderen die zich bijzonder tot de doelstelling van de vereniging aangetrokken voelen.

Om lid te worden van de landelijke vereniging die op dit moment uit ongeveer 8000 leden bestaat, kunt u zich aanmelden via deze link.
http://www.contactoudmariniers.com/LID.html 

Als u landelijk lid bent dan bent u  ook automatisch lid van de betreffende provincie waar u woont.

Ik wil graag even iets uitleggen, over het  C.O.M. algemeen, 

als u lid wordt betaald u € 24,50 per jaar en

hier voor krijgt u 5 keer de  "Houwe Zo” , dit is het landelijk C.O.M. orgaan.

 

U bent dan ook altijd automatisch lid van de provincie waar u woont

in ons geval Overijssel.

Wij geven in Overijssel ook een blad uit n.l. “ Doorgaan” 4 keer per jaar,

dit om onze leden te  informeren over wat er zoal georganiseerd wordt.

Het laatste boekje van het jaar krijgen alle provinciale leden en donateurs die lid zijn van de afdeling Overijssel.

Als u dan ook nog een vrijwilliger bijdrage vo

   1  “Doorgaans”  toe gestuurd.

Ook heeft Overijssel een onderafdeling in Zwolle, (deze is op dit moment slapende)

zij zorgden er voor dat de Oud Mariniers  in de kop van Overijssel

 worden voorzien van Informatie,

Ook heeft de afdeling Overijssel een eigen schietvereniging, zij hebben een eigen bestuur en zijn min of meer zelfstandig, maar draaien wel onder de naam:

Contact Oud en actief Dienende Mariniers Overijssel.

 Het provinciale bestuur is gevestigd in Almelo, Hengelo en Enschede, ook vergaderen wij een aantal malen  per jaar met het voltallige bestuur in Enschede

 Overijssel geeft dan krijgt u ook de andere.  

 

                                 

Pag 1 Voorblad Voor Nieuwe Doorgaan Maart 2020 Gewijzigd Gebruiken
Word – 691.2 KB 33 downloads